Kemikalieindsats 2014-2017

Den daværende regering indgik den 23. oktober 2013 en bred aftale med alle folketingets partier om kemikalieindsats 2014-2017. Indsatsen videreføres under den nuværende regering af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Information om aftaleteksten, pressemeddelelse om aftalen samt status for kemikalieindsatsen og Kemikalieforum kan findes her.

Aftalen

Klik her for at hente aftaletekst mellem de politiske partier(pdf-fil)
Hent Kemikalieindsats 2014-2017 (pdf)

Status for kemikalieindsatsen

Børnekemipakken 2013-2016 – Afrapportering
Statusredegørelse for 2016
Oversendelsesbrev til Miljø-og fødevareudvalget, marts 2017
Effektvurdering af kemikalieindsats 2014-2017

Kemikalieforum:

Styrket fokus på visse skadelige og problematiske ftalater, 20. september 2017  

Møder i Kemikalieforum

Dagsorden for møde i Kemikalieforum tirsdag den 19. december 2017
Dagsorden for møde i Kemikalieforum onsdag den 7.juni 2017
Dagsorden for møde i Kemikalieforum mandag den 12. december 2016
Dagsorden for møde i Kemikalieforum tirsdag den 14. juni 2016
Forretningsorden for Kemikalieforum, 19.12. 2017(pdf)