Kemikalieindsats 2014-2017

Den daværende regering indgik den 23. oktober 2013 en bred aftale med alle folketingets partier om kemikalieindsats 2014-2017. Indsatsen videreføres under den nuværende regering af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Information om aftaleteksten, pressemeddelelse om aftalen samt status for kemikalieindsatsen og Kemikalieforum kan findes her.

Aftalen

Klik her for at hente aftaletekst mellem de politiske partier(pdf-fil)
Hent Kemikalieindsats 2014-2017 (pdf)

Status for kemikalieindsatsen

Børnekemipakken 2013-2016 – Afrapportering
Statusredegørelse for 2016
Oversendelsesbrev til Miljø-og fødevareudvalget, marts 2017
Statusredegørelse 2015
Statusredegørelse 2014
Effektvurdering af kemikalieindsats 2014-2017

Kemikalieforum:

Midtvejsevaluering af Kemikalieforum, december 2015
OutREACH UP, brev fra Kemikalieforum til bl.a. EU-kommissionen og ECHA, 14. oktober 2015
Styrket fokus på visse skadelige og problematiske ftalater, 20. september 2017  

Møder i Kemikalieforum

Dagsorden for møde i Kemikalieforum tirsdag den 19. december 2017
Dagsorden for møde i Kemikalieforum onsdag den 7.juni 2017
Dagsorden for møde i Kemikalieforum mandag den 12. december 2016
Dagsorden for møde i Kemikalieforum tirsdag den 14. juni 2016
Dagsorden for møde i Kemikalieforum den 30.november 2015 (pdf)
Dagsorden for møde i Kemikalieforum torsdag den 26. marts 2015 (pdf)
Dagsorden for møde i Kemikalieforum torsdag 13. november 2014 – siden sidst” (pdf)
Dagsordenen for møde i Kemikalieforum torsdag 13. november 2014 (pdf)
Dagsordenen for møde i Kemikalieforum mandag 26. maj 2014 (pdf)
Forretningsorden for Kemikalieforum, 19.12. 2017(pdf)