Handlingsplaner på kemikalieområdet

Der er lavet en række handlingsplaner på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter.

Effektvurdering af kemikalieindsats 2014-2017

Rapporten præsenterer en effektvurdering af Kemikalieindsats 2014-2017 med henblik på at vurdere indsatsens effekter. 
Læs mere