Kemiindsats 2018-2021

Alle Folketingets partier er blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021. I alt fordeles knap 285 mio. kroner.

Fokus i Kemiindsats 2018-2021 er på, at forbrugerne skal føle sig trygge, når de køber fødevarer og produkter og på at beskytte sårbare grupper som unge, børn og ufødte.

Med aftalen afsættes knap 285 mio. kroner over en fireårig periode. Aftalen styrker midlerne til at forebygge allergi, mens midlerne til information om kemi i produkter, biocider og fødevarer, herunder udbredelse af miljømærker, mere end fordobles.

Derudover sættes der 34,3 mio. kroner af til at styrke vidensopbygningen og forskningen i hormonforstyrrende stoffer, mens importkontrollen af kemi i fødevarer, biocider og forbrugerprodukter øges. Det skal blandt andet sikre, at Danmark fortsat kan gå i front i EU, når det for eksempel kommer til at dokumentere effekter af hormonforstyrrende stoffer.