Allergistrategi 2018-2021

Mindst 10 procent af befolkningen lider i dag af hudallergi. Strategien "Færre danskere med hudallergi" skal sikre, at færre danskere får hudallergi i fremtiden.

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hudkontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi omgiver os med i hverdagen. Allergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have store økonomiske konsekvenser for samfundet.

På den baggrund har Folketingets partier besluttet, at der skal være særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemikalier, og som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021”, som blev indgået i november 2017, er der udarbejdet en allergistrategi.

Det overordnede formål med et styrket fokus på kemikalier, som forårsager hudallergi, er at øge beskyttelsesniveauet i befolkningen og derved reducere antallet af personer, der udvikler allergi. Indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier er en del af den politiske aftale om ”Kemiindsats 2018-21”, som alle Folketinges partier står bag. Indsatsen kan styrkes på flere niveauer og vil omfatte både igangværende og nye aktiviteter.
Læs allergistrategien "Færre danskere med hudallergi"