Allergistrategi 2018-2021

Mindst 10 procent af befolkningen lider i dag af hudallergi. Strategien "Færre danskere med hudallergi" skal sikre, at færre danskere får hudallergi i fremtiden.

Mange danskere kæmper dagligt med store gener fra allergiske reaktioner forårsaget af hudkontakt med kemikalier fra eksempelvis kosmetik, smykker og rengøringsprodukter, som vi omgiver os med i hverdagen. Hudallergi kan påvirke livskvaliteten hos de berørte markant og have store økonomiske konsekvenser for samfundet.

På den baggrund besluttede Folketingets partier i 2017, at der skulle være et særligt fokus på arbejdet med allergifremkaldende kemikalier, og at der som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021”, som alle Folketinges partier stod bag, skulle udarbejdes en allergistrategi.

Det overordnede formål med et styrket fokus på kemikalier, som forårsager hudallergi, er at øge beskyttelsesniveauet i befolkningen og derved reducere antallet af personer, der udvikler allergi. Indsatsen kan styrkes på flere niveauer og vil omfatte både igangværende og nye aktiviteter.

Som et initiativ under allergistrategien er der oprettet et Allergiforum for interessenter, som ønsker at udveksle viden og erfaringer på allergiområdet. Forskningsinstitutioner, NGO’er, brancheforeninger, virksomheder, myndigheder m.f. deltager i Allergiforum, som mødes 1-2 gange årligt. Hvis du/din organisation ønsker at deltage kan I henvende jer til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email

Siden er opdateret 20. december 2020