Handlingsplaner og strategier

Der er lavet en række handlingsplaner på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter.

For at sikre en målrettet indsats udarbejder regeringen handlingsplaner  og strategier på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter. Den seneste generelle kemikalieindsats dækker perioden 2018-2021. 

Aftale om Kemiindsats 2018-2021
Fokus i Kemiindsats 2018-2021 er på, at forbrugerne skal føle sig trygge, når de køber fødevarer og produkter og på at beskytte sårbare grupper som unge, børn og ufødte.

PVC indsats 2018-2021 
Som en del af Kemiindsats 2018-2021, er der afsat i alt 4 millione kroner til en indsats målrettet PVC området.

Allergistrategi 2018-2021
Som en del af den politiske aftale om en ny ”Kemiindsats 2018-2021” der udarbejdet en allergistrategi. 

Siden er opdateret den 20. december 2020

Effektvurdering af kemikalieindsats 2014-2017

Rapporten præsenterer en effektvurdering af Kemikalieindsats 2014-2017 med henblik på at vurdere indsatsens effekter. 
Læs rapporten