Gebyrtakster for GLP-området

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med DANAK om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

 

Gebyrtakster for GLP-området

2020 takst

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.078 kr.

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

873 kr.

1 ekspertiseområde

7.417 kr.

2 ekspertiseområder

12.552 kr.

3 ekspertiseområder

17.117 kr.

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.423 kr.

Transport

1.369 kr.