Gebyrtakster for GLP-området

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

Link til bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med DANAK om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

 

Gebyrtakster for GLP-området

2014

2015*

2016**

2017***

2018****

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.030,96

1.036,12

1.043,37

1.055,89

1.086,51

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

834,59

838,76

844,63

854,77

879,56

1 ekspertiseområde

7.091,27

7.126,73

7.176,62

7.262,74

7.473,36

2 ekspertiseområder

12.000,61

12.060,61

12.145,03

12.290,77

12.647,21

3 ekspertiseområder

16.364,47

16.446,29

16.561,41

16.760,15

17.246,20

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.272,89

3.289,26

3.312,28

3.352,03

3.449,24

Transport

1.309,16

1.315,70

1.324,91

1.340,81

1.379,69

*Gebyrtaksterne steg fra 2014 – 2015 med 0,5 %

**Gebyrtaksterne steg fra 2015 – 2016 med 0,7 %

***Gebyrtaksterne steg fra 2016 - 2017 med 1,20 %

***Gebyrtaksterne steg fra 2017 - 2018 med 2,9 %

%MCEPASTEBIN%