Gebyrtakster for GLP-området

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med Den Danske Akkrediteringsfond, forkortet til DANAK, om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

Gebyrtakster for GLP-området

2021 takst

Opregning

2022 takst

Lovhjemmel

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.086,62 kr.

1,011 kr.

1.098,57 kr

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

879,98 kr.

1,011 kr.

889,66 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

1 ekspertiseområde

7.436,34 kr.

1,011 kr.

7.558,58 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

2 ekspertiseområder

12.652,42 kr.

1,011 kr.

12.791,60 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

3 ekspertiseområder

17.253,94 kr.

1,011 kr.

17.443,73 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.450,38 kr.

1,011 kr.

3.488,33 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Transport

1.379,95 kr.

1,011 kr.

1.395,13 kr.

BEK nr 1389 af 25/11/2015

Siden er opdateret 16. januar 2022