Gebyrtakster for GLP-området

Ifølge bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, §. 16 stk. 2 offentliggør Miljøstyrelsen årligt de nye takster for GLP området her på hjemmesiden.

GLP står for God LaboratoriePraksis (GLP), og henviser til de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges, udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres.

Miljøstyrelsen har en samarbejdsaftale med DANAK om at udføre registrering og inspektion af laboratoriers GLP-virksomhed.

DANAK er berettiget til gebyrer til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion. De nedenstående gebyrtakster følger det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. 

 

Gebyrtakster for GLP-området

2021 takst

Sagsbehandlergebyr GLP-inspektør pr. time

1.086,62 kr.

Sagsbehandlingsgebyr for tekniske eksperter pr. time

879,98 kr.

1 ekspertiseområde

7.436,34 kr.

2 ekspertiseområder

12.652,42 kr.

3 ekspertiseområder

17.253,94 kr.

Herefter pr. yderligere ekspertiseområde

3.450,38 kr.

Transport

1.379,95 kr.

 

%MCEPASTEBIN%

Siden er opdateret 1. marts 2021