Undtagelser fra dansk forbud mod fluorholdige drivhusgasser

højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)

SF6

undtaget

køleanlæg, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger mellem 0,15 kg og 10 kg

HFC-er

undtaget

kølesystemer til varmegenvinding, og som primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt kabinet færdigsamlet fra fabrik, og med en fyldning mindre end eller lig 50 kg

HFC-er

undtaget

vaccinekølere

HFC-er

undtaget

mobile køleanlæg

HFC-er

undtaget

aircondition i køretøjer samt fly

HFC-er

undtaget

lavtemperaturfrysere (temperaturer under 50° C)

HFC-er

undtaget

medicinske spraydåser

HFC-er

undtaget

laboratorieudstyr

alle

undtaget

testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr

HFC-er

undtaget

automatik (termostater, ventiler m.v.)

alle

undtaget

produkter til militær anvendelse

alle

undtaget

produkter til anvendelse ombord på skibe

alle

undtaget

servicering af køleanlæg, airconditionanlæg, varmepumper, affugtere

HFC-er

undtaget

servicering af airconditionanlæg i køretøjer og fly

HFC-er

undtaget

servicering af højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)

SF6

undtaget

servicering af laboratorieudstyr

alle

undtaget

militær anvendelse

alle

undtaget

anvendelse ombord på skibe

alle

undtaget

Tilbage til Faktaark om visse industrielle drivhusgasser