Faktaark: Pentachlorphenol (PCP)

Dette faktaark fortæller dig om de vigtigste regler vedrørende begrænsning af salg og anvendelse af pentachlorphenol (PCP).

Reglen omfatter:

  • chlorerede phenoler og salte og estere heraf, herunder pentachlorphenol og salte og estere heraf, samt
  • kemiske stoffer og blandinger, som indeholder pentachlorphenol eller salte og estere heraf.

Chlorphenoler har været brugt blandt andet som bakteriedræbende midler i skære-, køle- og slibevæsker. Pentachlorphenol har man blandt andet brugt i træbeskyttelsesmidler.

Hvad er formålet med reglen?

Reglen er lavet for at undgå, at mennesker bliver skadet ved kontakt med produkter, der indeholder eller er behandlet med chlorerede phenoler eller salte og estere heraf.

Chlorerede phenoler kan være forurenede med yderst giftige dioxiner og dibenzofuraner.

Pentachlorphenol er meget giftig, lokalirriterende, miljøfarlig og mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Hvad siger reglen?

Det er forbudt at markedsføre kemiske stoffer og blandinger, der indeholder 0,1 vægtprocent eller derover af pentachlorphenol eller salte og estere heraf. Ligeledes er salg, import, anvendelse og eksport af artikler, indeholdende PCP eller salte og estere heraf forbudt, såfremt indholdet udgør 5 ppm (mg/kg) eller derover.

Er der undtagelser fra reglen?

Nej.

Hvem har ansvaret?

Enhver, som importerer, sælger, eksporterer eller bruger chlorerede phenoler eller salte og estere heraf eller varer, som er behandlet med disse kemiske stoffer, har ansvaret for, at reglerne overholdes, som de fremgår af bilag XVII i REACH forordningen og den nationale bekendtgørelse.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil et år.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil et år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

EU´s regler vedrørende pentachlorphenol er beskrevet i  bilag XVII, nr. 22 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006)

Bekendtgørelse 854 af 5. september 2009 om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)

Siden er opdateret 20. december 2020