Faktaark: Kviksølv

Brugen af kviksølv skal begrænses, fordi det er et giftigt tungmetal. Derfor er det bl.a. forbudt at importere, sælge eller eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter som ikke er kviksølvholdige måleinstrumenter.

Det er forbudt at importere eller sælge:

 • kviksølvholdige lægetermometre beregnet såvel til erhvervsmæssig som til privat brug
 • andre kviksølvholdige måleinstrumenter beregnet til private

Det er endvidere forbudt at importere, sælge eller eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter som ikke er kviksølvholdige måleinstrumenter.

Ved kviksølv forstås grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemiske forbindelser. Ved kviksølvholdige produkter forstås produkter med et kviksølvindhold på mere end 0,01 procent af vægten.

Kviksølvholdige måleinstrumenter beregnet til private omfatter blandt andet manometre, barometre, blodtryksmålere og andre termometre end lægetermometre.

Kviksølv er giftigt

Brugen af kviksølv skal begrænses, fordi det er et giftigt tungmetal. Mennesker optager let kviksølvdampe gennem lunger og hud og kan få symptomer som hoste og åndenød. Kviksølv kan også føre til allergisk kontakteksem. Kviksølv kan også optages fra mad, især kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade.

Undtagelser

Det er tilladt at importere og sælge kviksølvholdige måleinstrumenter, eksempelvis barometre, der den 3. oktober 2007 er ældre end 50 år.

Indtil videre må man importere, sælge og eksportere kviksølv og kviksølvholdige produkter til følgende formål:

 • Tandfyldninger af blivende kindtænder med slid på fyldningen (men altså ikke mælketænder)
 • Kviksølvvædede filmafbrydere og -relæer til specielle anvendelser indenfor visse områder
 • Specielle lyskilder
 • Blinkenheder til sikringsanlæg på jernbaner
 • Elektroder til specielle anvendelser
 • Kviksølvholdige kemikalier til specielle anvendelser
 • Forskning
 • Undervisning
 • Livsnødvendige anvendelser i fly
 • Reparation af eksisterende kviksølvholdigt udstyr

Nogle produkter er ikke omfattet af ovennævnte forbud, men skal overholde andre regler om kviksølv. Det gælder blandt andet for batterier, kosmetik, medicinsk udstyr, maling, lak, emballage, affaldsprodukter samt elektriske og elektroniske produkter. Desinfektion af mur, træ og tekstiler og anvendelse af kviksølv og kviksølvforbindelser i maling, lak mv. er også omfattet af andre regler.

Importører, forhandlere og eksportører er ansvarlige

Enhver, som importerer, sælger eller eksporterer kviksølv, kviksølvholdige måleinstrumenter eller andre kviksølvholdige produkter, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år

Mere viden

Regler vedrørende kviksølv er beskrevet i:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII, nr. 18a  (pdf)

Bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2016 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter.

 

Siden er opdateret 20. december 2020