Undtagelser fra dansk forbud mod fluorholdige drivhusgasser

Produkt

Gas

 

1. Højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)

SF6

undtaget

2. Varmepumper med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning

HFC-er

undtaget

3. Kølesystemer til varmegenvinding med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning

HFC-er

undtgaet

4. Køleanlæg, varmepumper, som ikke er omfattet af nr. 2, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger mellem 0,15 kg og 10 kg

HFC-er

undtaget

5. Vaccinekølere

HFC-er

undtaget

6. Mobile køleanlæg

HFC-er

undtaget

7. Aircondition i køretøjer samt fly

HFC-er

undtaget

8. Lavtemperaturfrysere (temperaturer under 50° C)

HFC-er

undtaget

9. Medicinske spraydåser

HFC-er

undtaget

10. Laboratorieudstyr

alle

undtaget

11. Testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr

HFC-er

undtaget

12. Automatik (termostater, ventiler m.v.)

alle

undtaget

13. Produkter til militær anvendelse

alle

undtaget

14. Produkter til anvendelse ombord på skibe

alle

undtaget

Anvendelse

Gas

 

1. Servicering af køleanlæg, airconditionanlæg, varmepumper og affugtere

HFC-er

undtaget

2. Servicering af airconditionanlæg i køretøjer og fly

HFC-er

undtaget

3. Servicering af højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV)

SF6

undtaget

4. Servicering af laboratorieudstyr

alle

undtaget

5. Militær anvendelse

alle

undtaget

6. Anvendelse ombord på skibe

alle

undtaget

Undtagelserne fremgår af bilag 1 om undtagede produkter og bilag 2 om undtaget anvendelse til bekendtgørelsen om visse industrielle drivhusgasser.

Tilbage til Faktaark om visse industrielle drivhusgasser