Faktaark: Ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Der er i Danmark forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. I EU er der yderligere regler for 6 specifikke ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år.

Ftalater bruges som blødgørere i primært PVC plast, og kan også anvendes i maling og lim.

Dansk forbud – legetøj og småbørnsartikler 0-3 år

Danmark har særregler, hvad angår ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. Det er i Danmark forbud mod import, salg og anvendelse af ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

Legetøj er defineret som ethvert produkt, som klart er konstrueret eller bestemt til legeformål til børn i alderen 0-3 år, mens småbørnsartikler er defineret som ethvert produkt, som er beregnet til eller normalt må forventes at blive puttet i munden af børn i alderen 0-3 år. Reglerne gælder for produkter som eksempelvis dukker, rangler og andet legetøj til børn under 3 år og ammepuder, bæreseler, narresutter, badeudstyr og smykker.

Forbuddet mod alle ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år er et dansk forbud og gælder ikke generelt i EU. Virksomheder skal derfor være særligt opmærksomme ved import af disse produkter fra andre EU-lande.

EU-forbud – legetøj og småbørnsartikler 0-14 år

Der findes herudover også regler der gælder i hele EU. Det er i EU forbudt at fremstille, importere og sælge legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år:

  • hvis produkter indeholder ftalaterne DEHP (Di(2-ethylhexyl)ftalat), DBP (Dibuthylftalat) og BBP (Butylbenzylftalat)
  • hvis produkter, der kan kommes i munden , indeholder ftalaterne DINP (Diisononylftalat), DIDP (Diisodecylftalat) og DNOP (di-n-octylftalat).

Et produkt eller en del af et produkt vurderes som udgangspunkt at kunne komme i munden, hvis den ene dimension er mindre end5 cm.

Produkterne må ikke indeholde mere end 0,1 vægtprocent af de ovenstående ftalater.

Ftalater kan påvirke forplantningsevnen

Reglerne er lavet for at beskytte vores sundhed, da dyreforsøg har vist, at nogle ftalater kan nedsætte forplantningsevnen. Andre ftalater er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter.

Reglerne er lavet for at begrænse især små børns kontakt med legetøj og småbørnsartikler, der indeholder ftalater. Det skyldes, at ftalaterne ikke er bundet i plasten, og derfor kommer ud af legetøjet med tiden når det anvendes af børnene, og ftalaterne kan herudover også afgives til luften og støvet i indeklimaet.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, importerer eller sælger legetøj og småbørnsartikler, har ansvaret for, at reglerne overholdes. Virksomhederne skal sikre sig, at varerne ikke indeholder ulovlige ftalater.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvornår gælder reglerne

Siden 1999 har det i Danmark været det forbudt at fremstille, importere og sælge legetøj og visse småbørnsartikler med ftalater til børn under 3 år.

Fra den 16. januar 2007 har det været forbudt at fremstille og importere legetøj og småbørnsartikler til børn op til 14 år med ftalaterne DEHP, DBP og BBP. Hvis der er tale om et legetøj eller en småbørnsartikel, der kan kommes i munden gælder forbuddet også for ftalaterne DINP, DIDP og DNOP. Fra den 16. april 2007 har det også forbudt at sælge disse produkter.

Reglerne gælder også for gammelt og brugt legetøj, der ikke må sælges efter skæringsdatoen, hvis det ikke overholder reglerne.

Mere viden

Forbuddet mod ftalater i legetøj til børn under 3 år kan findes på retsinformations hjemmeside:
Bekendtgørelse 855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler. (på retsinfo.dk)

Miljøstyrelsens vejledning om badeudstyr og ftalater Vejledning om legetøj og småbørnsartikler der kan kommes i munden:
Guidance Document on the interpretation of the concept "which can be placed in the mouth" (pdf på ec.europa.eu)

Yderlige EU regler er beskrevet i REACH forordningens bilag XVII:
bilag XVII, nr. 51 og 52 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006). (på EUR-lex hjemmeside)

 

Vejledning til virksomheder om ftalater

Læs vejledningen