Faktaark: Dekorationsgenstande med lys- eller farvevirkning

Det er forbudt at anvende farlige, flydende kemiske stoffer eller produkter i dekorationsgenstande, der frembringer lys- eller farvevirkninger.

Dekorationsgenstande med lyse eller farvevirkninger kan for eksempel være lava-lamper eller selvlysende smykker. Et kemisk stof eller produkt er farligt, når det for eksempel er giftigt, kræftfremkaldende, fosterskadeligt, ætsende eller brandfarligt.

Reglerne skal beskytte mennesker og miljø

Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker og miljø bliver skadet ved kontakt med farlige kemiske stoffer eller produkter, hvis varen går i stykker, eller når den smides ud.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger, importerer eller producerer dekorationsgenstande, har ansvaret for, at reglen overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Mere viden

EU´s regler vedrørende Dekorationsgenstande med lys- eller farvevirkninger er beskrevet i bilag XVII, nr. 3 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24 maj 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og blandinger (på retsinfo.dk)