Ansøgningsskemaer og indberetninger om kemikalier

Virksomheder skal i forskellige sammenhænge indberette eller ansøge til Miljøstyrelsen vedrørende kemikalier. Indberetningerne foregår primært elektronisk.

Mange af indberetningerne sker på virksomhedsportalen www.virk.dk . Hvis du ikke før har indberettet på virk.dk, skal du have en digital signatur. Den kan bestilles på Virks hjemmeside. For at indberette på vegne af en virksomhed skal du desuden bruge virksomhedens CVR. nr. Der er udførlig instruktion på virk.dk.

Skemaer:

Indberetning af overtrædelser af kemikalielovgivningen

Dette skema kan du bruge til indberetning af mulige overtrædelser af kemikalielovgivningen.

Skema til indberetning af mulige overtrædelser af kemikalielovgivningen (på www2.mst.dk)
Læs mere om indberetningen her

Eksportcertifikater og -erklæringer  

Hvis du skal eksportere kemiske blandinger (f.eks. vaskemidler og rengøringsmidler), kosmetik eller biocider/pesticider ud af EØS har din virksomhed  forskellige muligheder for at anmode om enten ekportcertifikat eller erklæring hos Dansk Erhverv, Dansk Industri eller hos Miljøstyrelsen, afhængigt af hvilket produkt du ønsker at eksportere. Læs mere om hvordan du anmoder om eksportcertifikater og erklæringer 

Anmeldelse af kosmetiske produkter

Kosmetiske produkter skal ikke længere anmeldes til Miljøstyrelsen men derimod til EU Kommissionens notificeringsportal. Se mere her .

Meddelelse om kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse)

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger

Har du ikke mulighed for at indsende en meddelelse elektronisk kan du hente blanketten i pdf format her.

Tilladelse til at sælge gift til private

Hvis du ønsker en tilladelse til at sælge gift til private, skal du sende en ansøgning til Kemikalieinspektionen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse. I ansøgningen skal du skrive hvilken gift, du ønsker at sælge, og hvem den skal sælges til. For at have en gifttilladelse, skal du betale 1000 kr. hvert andet år.

Rekvisition til privates køb af gifte

Hvis du som privatperson ønsker at købe gifte, skal du udfylde en særlig rekvisition, der kan findes på politiets hjemmeside.

Rekvisition af gift til private (pdf, politiets hjemmeside)

Anmeldelse til produktregistret

Du skal anmelde kemiske produkter, der anvendes erhvervsmæssigt og indeholder farlige stoffer, til Produktregistret, som hører under Arbejdstilsynet.

Læs mere om anmeldelse til Produktregistret på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Produktregistret (på at.dk)

Se alle Miljøstyrelsens skemaer på www.virk.dk