Regulering

Virksomheder der fremstiller, importerer, forhandler eller bruger kemiske stoffer eller produkter har en række pligter og et stort ansvar for at overholde den gældende kemikalielovgivning. Her er en guide til virksomhedernes pligter og ansvar - og de redskaber de kan bruge.

Mand skriver med kuglerpen på papir

Virksomhed - kend dine pligter
Kemikalielovgivningen er et stort komplekst område. brug denne guide, som en hjælp at få et overblik over de vigtigste regler.

Faktaark om kemikaliereglerne
En let-læselig introduktion til kemikaliereglerne på udvalgte områder. Du får oplyst, hvilke regler der gælder inden for det konkrete område, og om der er undtagelser fra reglerne.

Ansøgningsskemaer og indberetninger
Virksomheder skal i forskellige sammenhænge indberette eller ansøge til Miljøstyrelsen vedrørende kemikalier. Find skemaer mv. her.

Links til lovgivning
Her kan du finde links til den gældende danske og europæiske lovgivning på kemikalieområdet, både love, bekendtgørelser og forordninger.

Metoder til regulering af kemikalier
Kemikalier kan reguleres på mange måder – bl.a. gennem lovgivning, frivillige aftaler, og miljømærker.

Handlingsplaner
Der er lavet en række handlingsplaner på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter.

Gebyrtakster for GLP-området
Her offentliggøres årligt de nye takster for god laboratoriepraksis (GLP) til dækning af alle omkostninger relateret til GLP-registrering og GLP-inspektion.

Internationalt samarbejde
Læs mere om vores globale konventioner og andre internationale aftaler.

Mere viden

Hvis du leder efter regler og mere viden om en særlig gruppe stoffer eller produkter, så prøv også at se under:

Fokus på særlige produkter  
Fokus på særlige stoffer