Stil krav til din leverandør

Hvis din egenkontrol skal være effektiv er det vigtigt, at der er styr på alle led i salgskæden, og at du har din dokumentation i orden.

En vare bliver måske produceret mange forskellige steder i verden, og går igennem flere salgsled, før du sælger den til din kunde. Det friholder dog ikke dig fra dit ansvar. 

Et af de vigtigste ting, du kan gøre er at sørge for at leverandøren dokumenterer, at din vare overholder lkemikalieovgivningen. Eksempelvis ved at få skrevet det ind i kontrakten og via analyserapporter.
Hvis Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion finder et produkt, hvor der er en fare for forbrugeren, så påbyder vi dig at tilbagekalde vare for egen regning. Hvis du har papirerne i orden - og har styr på din leverandør, kan en økonomisk omkostning eventuelt føres tilbage til producenten.


Din tjekliste

  • Få indarbejdet i kontrakten, at varen eller produktet skal overholde Kemikalieloven og dertil hørende bekendtgørelser og forordninger.
  • Spørg din leverandør om tilstedeværelse af kandidatlistestoffer i varen. Kandidatlistestoffer i din vare udløser en oplysningspligt for dig til dine kunder.
    Se mere her om oplysningspligteni vores faktaark.
  • Stil krav til oplysninger om Batch eller serienummeret for varen, så den kan spores tilbage til producenten/importøren/leverandøren.
  • Bed om dokumentation for at varen overholder reglerne, eksempelvis analyserapporter.
  • Få oplyst producentens/leverandørens/importørens kontaktoplysninger.
  • Gem oplysningerne sammen med fakturaen for købet.

Siden er opdateret 20. december 2020