Sørg for at mærkningen er i orden

Når Kemikalieinspektionen kontrollerer, finder vi ofte varer, der ikke er mærket korrekt. Måske mangler der en indholdsdeklaration, et farepiktogram eller andre af de oplysninger, som loven kræver.

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at din egenkontrol også omfatter et tjek af, om dine varer er mærket korrekt. Det første du skal finde ud af er, hvordan mærkningskravene er til den vare, du forhandler. Skal der være faremærkning på? En indholdsdeklaration eller en helt tredje form for mærkning. Når du ved det, kan du tjekke om varen lever op til reglerne.

Om faremærkning af kemikalier

De fleste af os kender farepiktogrammerne, når vi ser dem. De rød-hvide farepiktogrammer (og før da: de orange faresymboler) har været placeret på kemiske produkter i meget lang tid. De fortæller forbrugeren om, hvilke farer, der kan være forbundet med produktet, hvad enten det er sundhedsfare, miljøfare eller fysiske farer. Kemikalier, der er klassificeret som farlige, skal også faremærkes.

Eksempler på kemikalier, der bruges af private kan være ”rene” kemikalier som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin; men også dagligvarer som maskinopvaskemiddel, klorrens og spray til imprægnering af læder og tekstil er omfattede af reglerne om faremærkning.
Se vores faktaark om de generelle regler for klassificering og mærkning

Om andre former for mærkning

Der er særlige mærkningsregler for specielle varer, for eksempel kosmetik. Kosmetik skal blandt andet have en indholdsdeklaration og mærkes på en speciel måde. Reglerne omfatter mærkning af al kosmetik, blandt andet hudcreme, deodoranter, sæbe, shampoo, hårfjerningsmidler, hårfarvnings- og affarvningsmidler, barberskum, ansigts- og øjenmakeup, tandpasta, neglelak og sololier. Foruden dette skal vaske- og rengøringsmidler, maling og lak have en særlig mærkning.
I menuen kan du se vores faktaark om mærkningsregler for kosmetik , maling og lak og vaske- og rengøringsmidler

Din tjekliste

  • Tjek reglerne og find ud af, hvordan din vare skal være mærket.
  • Kræv dokumentation fra leverandøren, så du kan se, hvilke kemikalier varen indeholder - og om de er klassificeret som farlige.
  • Hvis der et eller flere farepiktogrammer på dine varer, så kan du blandt andet tjekke følgende:
    • Etiketten skal være fastgjort til stoffets eller produktets emballage eller være trykt direkte på emballagen.
    • Etiketten skal være på dansk og skal - udover farepiktogrammer - indeholde oplysninger om produktnavn, kontaktoplysninger på leverandøren, signalordet "fare" eller "advarsel", information om de indholdsstoffer, der bidrager til klassificeringen, samt fare- og sikkerhedssætninger.
    • Etiketten skal følge reglerne for format, farver, fastgørelse m.v.

Siden er opdateret 20. december 2020