Kontroller dine varer

Kemikalieinspektionen tester mange forskellige varer, og nogle gange finder vi ulovlige stoffer, der ikke er beskrevet i den analysedokumentation, som leverandøren har udleveret.

Det betyder at du sælger en vare, som kan udgøre en fare for menneskers sundhed eller miljøet. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at du i visse tilfælde udvider din egenkontrol til at omfatte en test af udvalgte udvalgte kemikalier i den vare, du forhandler.

Den bedste måde at gøre det på, er at få et uvildig laboratorium til at lave en analyse. Hvis du har modtaget dokumentation i form af analyserapporter, kan kontakten til analyselaboratoriet let skabes, da du bede laboratoriet om at foretage de samme analyser, som er foretaget i analyserapporten. Alternativt kan du foretage stikprøver af din leverance. Så kontrollerer du ikke alt, men i samarbejde med en miljøkonsulent bestemmer du dig for et analyseprogram, der også er økonomisk overkommeligt.
Det er muligt at få lavet en række standardanalyser, hvor man eksempelvis tester for indholdet af nikkel, tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv) og farvestoffer. Hvad du skal få testet afhænger af, hvilken vare du sælger. Udgiften til analyserne varierer meget, og derfor skal du sørge for at indhente flere tilbud.

Hvis din egenkontrol afslører, at din vare ikke er lovlig, må du ikke sælge den videre. Du kan stille leverandøren til ansvar, hvis du har en kontrakt eller anden dokumentation, hvor der står, at varen skal overholde kemikalielovgivningen. Hvis du har papirerne i orden, kan du hæve købet, sende varen retur og få dine penge igen. Det vil være en sag mellem dig og din leverandør.

Din tjekliste

  1. Send dine varer til et tjek hos et uvildigt analyselaboratorium. Indhent flere tilbud, da priserne kan variere meget.
  2. Sælger du smykker, så få lavet en standardnikkelfrigivelsesanalyse og en standard tungmetalanalyse.
  3. Sælger du legetøj, så få lavet en standard tungmetalanalyse og eventuelt en ftalatanalyse.
  4. Sælger du elektronik, så få lavet en standard RoHS analyse.
  5. Sælger du tøj, så få lavet en stardard "azo"-farvestofsanalyse.

Siden er opdateret 20. december 2020