Sælger du produkter med kemi?

Brug denne side, hvis du er i tvivl om, hvilken lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer, som er relevant, når du er producent, importør eller forhandler af et produkt.

Her finder du en simplificeret vejviser til den vigtigste lovgivning om kemi og produkter, som Miljøstyrelsen administrerer. Mange produkter hører under flere lovgivninger og flere myndigheder. Således hører eksempelvis elektronik og legetøj under både Miljøstyrelsen og  Sikkerhedsstyrelsen , da produkternes kemiske egenskaber hører under Miljøstyrelsen, mens produkternes mekaniske og fysiske egenskaber hører under Sikkerhedsstyrelsen. For produktkategorier som fødevarer, medicin og medicinsk udstyr henvises til bl.a.  Fødevarestyrelsen hjemmeside og  Lægemiddelstyrelsen .  De nævnte produktkategorier, produkteksempler og lovgivninger er ikke nødvendigvis udtømmende.

Alle produkter

Eksempler på produkter

Forbrugerprodukter

Elektronik

Kemikalier i ren form

Legetøj og hobbyartikler

Smykker

Kosmetiske produkter

Vaskemidler

Tatoveringsfarver

Tekstiler

Maling og lak

Byggematerialer

Kølemidler

Plastprodukter

Nanomaterialer

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Kemikalielovgivningen  i Danmark består dels af EU-lovgivning, dels af særlige danske regler. Kemikalielovgivningen omfatter som udgangspunkt alle stoffer og produkter, der markedsføres i Danmark.

REACH-forordningen  omfatter som udgangspunkt alle produkter (uanset produktets form), alle blandinger og alle kemiske stoffer på markedet, ligesom den omfatter alle virksomheder, der producerer, importerer eller forhandler disse produkter.

CLP-forordningen  omfatter som udgangspunkt alle stoffer og blandinger, som markedsføres i EU. Forordningen omhandler klassificering, mærkning og emballering.

Bekæmpelse af skadedyr, svampe, alger og bakterier for at beskytte mennesker, dyr, udstyr, produkter eller materialer.

Eksempler på produkter

Desinfektion af mennesker, dyr, udstyr, produkter og materialer

Konserveringsmidler undtagen til mad, lægemidler, kosmetik mv.

Beskyttelse mod bakterier, alger og mikroorganismer

Antibakteriel behandling for at undgå lugt, øge holdbarhed mv.

Rensning af fx vand, pool, tage og fliser

Skadedyrsbekæmpelse mod fx rotter og insekter

Træbeskyttelse

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Biocidforordningen omfatter markedsføring og anvendelse af biocidholdige og biocidbehandlede produkter, som anvendes til at beskytte mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer.

Bekæmpelse af skadedyr, plantesygdomme og ukrudt for at beskytte planter

Eksempler på produkter

Sprøjtemidler til brug af private

Sprøjtemidler til brug i fødevareproduktion

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Pesticid-forordningen omfatter markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler.

Vaske- og rengøringsmidler

Eksempler på produkter

Vaskemidler til tekstil

Opvaskemidler

Andre typer vaske- og rengøringsmidler

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Detergent-forordningen omfatter vaske- og rengøringsmidler og stiller bl.a. krav til bionedbrydeligheden af de overfladiske stoffer i produkterne og til deklarering af indholdsstoffer.

Kosmetiske produkter

Eksempler på produkter

Shampoo

Hårfarve

Cremer

Tandpasta

Makeup

Solcreme

Deodoranter

Produkter mod rynker

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Kosmetik-forordningen omfatter markedsføring af produkter, der falder inden for denne definition: "Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår eller anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt."

Elektronik

Eksempler på produkter

Husholdningsapparater

IT- og teleudstyr

Radio og tv

Elektrisk værktøj

Elektrisk legetøj

Belysning

Fritidsudstyr

Batterier

Termometre og andre måleinstrumenter

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

RoHS-bekendtgørelsen begrænser anvendelsen af 10 farlige stoffer i fremstillingen af forskellige typer elektronisk og elektrisk udstyr. De 10 farlige stoffer er bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom (krom VI), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Buthylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) og Diisobutylphthalat.

Legetøj

Eksempler på produkter

Bamser

Dukker

Fingermaling

Modellervoks

Balloner

Elektrisk legetøj

Legetøj uanset materiale

Den overordnede lovgivning som Miljøstyrelsen administrerer

Legetøjsbekendtgørelsen gælder altid, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj til børn under 14 år. Det er her, du finder de væsentlige sikkerhedskrav, som legetøj skal leve op til. Bl.a. må legetøjet ikke indeholde eller afgive kemikalier, der indebærer en fare for børnenes sundhed, ligesom legetøjet ikke må indebære en risiko for kvælning.

Siden er opdateret 20. december 2020