Faktaark om kemikaliereglerne

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række faktaark med informationer om reglerne for udvalgte emner inden for kemikalielovgivningen. I faktaarkene får du oplyst, hvilke regler der gælder inden for det konkrete område, og om der er undtagelser fra reglerne.

Du finder faktaark for generelle regler, specifikke stoffer og produkter og anvendelser. 

Generelle regler 

Forbud eller begrænsede specifikke kemiske stoffer

Faktaark om regulering af bestemte produkter og anvendelser