REACH gælder også ’uskyldige’ importvarer

Jane Pors, Zebra A/S

Skal vi registrere under REACH? Har vores kontakt i Østen gjort det? Skal vi finde et alternativ i EU? For importøren Zebra A/S og deres Flying Tiger of Copenhagen-butikker er det noget af puslespil at overholde registreringspligten.

I 2015 fik Zebra A/S en bøde for manglende registrering af bl.a. paraffin, og på den baggrund strammede Zebra op på deres interne procedurer. Oprettelsen af en Compliance-afdeling har været et af skridtene, og her er Jane Pors kvalitetschef.

Med de mange nye Flying Tiger of Copenhagen-butikker og den støt stigende vækst i importvolumen fra både Europa og Asien kommer vi hele spektret rundt, når det gælder REACH-registrering”, fortæller Jane Pors.

Modellervoks, blæk i kuglepenne og paraffin i lys

”Det største volumen af registreringspligtige stoffer er modellervoks, blæk i kuglepenne og tusser samt paraffin i lys. Det er jo ikke stoffer, der er ’farlige’ for mennesker i traditionel forstand, men derfor skal der alligevel være styr på registreringen, når mængderne overstiger grænserne i REACH,” understreger kvalitetschef Jane Pors.

Registreringspligten kommer til at omfatte flere virksomheder frem til den 31. maj 2018, hvor stoffer i mængder over 1 ton skal registreres under REACH. Det betyder også, at der er flere om at dele udgifterne, og det kan mærkes, fortæller Jane Pors.

Kvalitetschefen understreger vigtigheden af at have styr på data om varer og stoffer, så alt kan dokumenteres, og man undgår at registrere samme stof flere gange.

Vores tidligere registreringer kunne koste op mod en halv million kroner hver, mens de nye kommer til at koste måske 100-200.000 kroner, fordi vi er flere om at løfte opgaven og dermed regningen. Desuden har vi i Zebra opbygget en database med data om varer og stoffer, og den er guld værd i arbejdet.”

Læs hele artiklen med Jane Pors