REACH-processen kræver tid og omhu

Marianne Lyngsaae, Brenntag Nordic

Tidspres og krav om præcision er altid i konflikt. Når en deadline nærmer sig, og man samtidig skal være detaljeorienteret, kan det blive en udfordring at komme i mål. Det gælder også REACH-registreringen af kemikalier, hvor mange nye virksomheder bliver omfattet af næste deadline 31. maj 2018, som omfatter stoffer helt ned til 1 ton.

”Man bliver nødt til at prioritere opgaven højt,” siger Marianne Lyngsaae, kemiingeniør og REACH-ansvarlig hos Brenntag Nordic A/S, en af verdens største distributører af kemikalier. ”Det er en kompleks proces, hvor man skal være omhyggelig og forberedt på overraskelser undervejs.”

To ting, der kan overraske

Marianne Lyngsaae nævner som eksempler to områder, der kan risikere at komme bag på virksomheder i forbindelse med registreringsprocessen:

 ”For det første anbefaler jeg, at man i god tid får lavet en aftale med et laboratorium om test af stoffer. Der kan blive kø frem til næste deadline, og så kan laboratorierne blive en flaskehals. Det er også vigtigt, at aftalen omfatter test af relevante urenheder, så man ikke skal til at betale ekstra sidenhen.

 ”For det andet betaler det sig, at man også er opmærksom, selv om man har fået adgang til viden og dokumentation gennem et konsortium. Hvis lead registranten ændrer på forudsætningerne, kan det medføre krav om supplerende analyser. Vi har oplevet det, og det kan være en uventet, men også ubehagelig overraskelse.

 Den REACH-ansvarlige fra Brenntag understreger derfor vigtigheden af at være ude i god tid: ”Alle trin i registreringsprocessen tager tid – og ofte mere tid, end man skulle tro. Det kan sagtens tage et halvt år at komme helt i mål.”

 Download hele artiklen

Er fristen i 2018 relevant for dig?

Er fristen i 2018 relevant for dig?

Fristen i 2018 gælder kun for stoffer, der er præregistreret. Hvis du er ny importør eller producent skal der registreres før importen påbegyndes. På ECHA’s hjemmeside kan du finde yderligere hjælp.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

REACH-Helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH Helpdesk på 

Download hele artiklen om Breentag Nordic

Download hele artiklen