Samarbejde mindsker udgifter til REACH-registrering

Ester Hougaard Sørensen, Andreas Jennow

En ny deadline nærmer sig i REACH-registreringen. Før den 31. maj 2018 skal alle stoffer produceret i eller importeret til EU være registreret ved mængder på over 1 ton. Det indebærer en række krav om dokumentation og analyser – og udgifter.

 ”Som distributør af kemikalier har vi været i gang med REACH siden 2008, og fra starten stod det klart, at det ville koste nogle penge,” siger kemiingeniør Ester Hougaard Sørensen fra Andreas Jennow A/S. ”Hvis man skal stå for processen selv, kan det blive meget dyrt, men REACH stiller krav om samarbejde.

En positiv overraskelse kan være lavere omkostninger

Den økonomiske udfordring kan derfor vise sig at blive mindre end frygtet, fordi der er indbygget en række trin, hvor man går sammen på tværs af firma- og landegrænser om registrering af stoffer. Ester Hougaard Sørensen forklarer:

Ud fra det konkrete stofs CAS-nummerbliver man placeret i en SIEF-gruppe, og det koster ikke noget. I den gruppe aftaler man indbyrdes, hvem der er lead registrant og medregistrant på stoffet. Næste skridt kan være etableringen af et konsortium, hvor man deler viden, udgifter og praktiske opgaver.

Som kemisk distributør med en historie, der rækker tilbage til 1916, har man alle dage været vant til internationalt samarbejde hos Andreas Jennow A/S. Derfor er det naturligt for virksomheden at indgå i det netværkssamarbejde, der bliver lagt op til gennem REACH.

Læs hele artiklen med Ester Hougaard Sørensen