Hvornår skal du registrere?

Fristen for registrering afhænger af om stoffet er præregistreret, hvor store mængder af stoffet, der produceres eller importeres, om stoffet har visse farlige egenskaber og hvornår import eller produktion er påbegyndt.

Præregistrerede stoffer skal være fuldt registrerede 31. maj 2018

Da REACH blev vedtaget i 2007, blev det besluttet at udskyde registreringsfristen for stoffer, der allerede var på markedet i 2008, de såkaldte indfasningsstoffer. Virksomheder, der gerne ville have en længere frist, skulle fremsende en præregistrering for alle de indfasningsstoffer, som de regnede med at registrere. Se tidsfristerne for de præregistrerede stoffer i oversigten nedenfor.

Den sidste frist for endelig registrering er 31. maj 2018. Det kan lyde som om, at der er god tid, men forberedelserne og registreringsprocessen kan tage meget lang tid. Derfor er de fleste virksomheder godt i gang med processen. Det er nemlig ikke nok at have sat arbejdet i gang inden 31. maj 2018. Til den tid skal registreringen være færdig og afsluttet.

Læs mere om, hvordan du registrerer

Registreringsfristen 31. maj 2018 gælder ved mængder mellem 1-100 ton pr. år. Præregistrerede stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 100 ton, eller som har visse farlige egenskaber, skulle registreres i 2013 eller i 2010.

Hvis man ønsker at påbegynde ny import eller produktion af et stof, der ikke er præregistreret, så skal stoffet registreres før importen eller produktionen påbegyndes.

Få overblik over kommende og tidligere frister

Senest 31. maj 2018 skal følgende stoffer registreres:

Præregistrerede stoffer, der produceres eller importeres i mængder på over 1 ton pr. år pr. producent eller importør.

Indtil 31. maj 2017 kunne følgende stoffer præregistreres:

 

Registreringspligtige stoffer, der var produceret eller importeret i mængder på 1-100 tons pr. år pr. producent eller importør i under 6 måneder.

 

Senest 31. maj 2013 skulle følgende præregistrerede stoffer registreres:

Stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 100 tons om året pr. producent eller importør.

Hvis en virksomhed ikke producerede eller importerede over 100 ton pr. år af et stof inden 31. maj 2013 men er kommet over 100 ton pr. år siden hen, er fristen for registrering ikke 31. maj 2018. Så er fristen i stedet 6 måneder fra den dato, hvor virksomheden overskred grænsen på 100 ton.

Senest 30. november 2010 skulle følgende præregistrerede stoffer registreres:

  • Stoffer, som er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene (skadelige for arveanlæg) eller reproduktionstoksiske (skadelige for forplantningen) i kategori 1a og 1b , som produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år pr. producent eller importør.
  • Stoffer, der er klassificeret som meget giftige for vandlevende organismer, der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet, og som desuden produceres eller importeres i mængder over 100 ton pr. år pr. producent/importør.
  • Stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1.000 tons pr. producent eller importør pr. år.

Er fristen i 2018 relevant for dig?

På ECHA’s hjemmeside kan du finde yderligere hjælp til at afgøre, om fristen i 2018 er relevant for dig.

Få hjælp hos Miljøstyrelsens REACH Helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH Helpdesk på