REACH-registrering 2018

På disse sider beskrives danske virksomheders erfaringer med REACH-registrering op til deadline den 31. maj 2018. Her skulle præregistrerede stoffer i mængder på helt ned til 1 ton registreres.

REACH-forordningen fastsætter, at virksomheder, der fremstiller eller importerer kemiske stoffer til EU, Island, Norge eller Liechtenstein i mængder på 1 ton eller derover årligt, registrerer dem hos ECHA. Hvis der ikke findes oplysninger om kemikaliets farlige egenskaber, skal de genereres, og sikkerhedsdatabladene skal opdateres om nødvendigt. Den sidste registreringsfrist var  31. maj 2018 og har betydning for virksomheder, der fremstiller eller importerer eksisterende stoffer i mængder mellem 1 og 100 tons årligt. Registrering gælder for kemiske stoffer som sådan, i blandinger eller, i visse tilfælde, i artikler