Hvad skal registreres?

Alle varer eller delkomponenter, som indeholder problematisk kemi i form af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste skal fra d. 5. juni 2021 registreres i SCIP-databasen.

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er fx stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer.

Små mængder er nok

Grænsen for registrering af kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste går ved 0,1% vægt. Dvs. mængden af problematisk kemi skal vurderes i forhold til varens vægt, eller vægten af den delkomponent, som indeholder den problematiske kemi.

Det er nemlig ikke nok at se på, om din virksomhed selv anvender kemiske stoffer fra EU’s kandidatliste. Din virksomheds vare består højst sandsynligt af en masse delkomponenter, hvoraf nogle af dem måske leveres af underleverandører. Indeholder blot en enkelt del af varen mere end 0,1% vægt af et problematisk stof, skal din virksomhed registrere varen og den pågældende delkomponent i SCIP-databasen.

Selv om delkomponenterne i din vare er limet eller svejset sammen, så de ikke nemt kan adskilles igen, er de i lovmæssig forstand stadig delartikler. Du skal derfor stadig undersøge, veje og eventuelt registre den enkelte delkomponent i din vare.

Et eksempel

Din virksomhed producerer et udsugningsanlæg, hvor selve udsugningsrørerne ikke indeholder kandidatlistestoffer, mens rørsamlere i stål og tilhørende gummiindlæg indeholder henholdsvist cadmium og anthracen. Rørsamleren vejer 940 gram og indeholder 0,8 gram cadmium, svarende til 0,09% vægt, mens gummiindlægget vejer 187 gram og indeholder 0,7 gram anthracen, svarende til 0,4% vægt.

Din virksomhed skal i dette tilfælde registrere gummiindlægget i SCIP-databasen, da den relative vægt af anthracen udgør over 0,1%.

Emballagen, din vare leveres i, er også en del af varen og bør derfor undersøges og evt. registreres på samme måde som selve varen og delkomponenterne.

Spørg dine underleverandører

Hvis du får hele eller dele af varen fra en underleverandør, er du nødt til at spørgeleverandøren, om der indgår problematisk kemi et sted i leverandørkæden. Hvis der gør, skal du bruge deres oplysninger i din registrering.

Hvis den underleverandør, der har leveret delkomponenten med problematisk kemi, er fra EU, bliver din registrering lidt lettere, da du undervejs i din registrering kan henvise til din underleverandørs eksisterende registrering af delkomponenten. Dermed skal du ikke registrere detaljerede oplysninger om delkomponenten, men blot referere til den. Du skal dog stadig registrere den samlede vare, du sælger eller videredistribuerer.

Det forudsætter dog, at din underleverandør allerede har registreret sin del. Ansvaret for din vare, og alt hvad den indeholder, er i sidste ende dit. Så spørg dine underleverandører om indholdet i delkomponenterne og deres eventuelle registrering i god tid inden fristen 5. januar 2021.

Hvilke stoffer er på listen

Du kan til enhver tid se de aktuelle stoffer på kandidatlisten på ECHA’s hjemmeside
Læs videre

Hvad består varen af?

Er du i tvivl om, hvad der betegnes som delkomponter i den samlede varer, har Miljøstyrelsen tidligere lavet et eksempel til inspiration.
Læs videre