SCIP databasen: Gemmer dine varer på problematisk kemi?

Du er ansvarlig for alt, hvad din vare indeholder. Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning. Pr. 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere brugen af kemiske stoffer fra EU’s såkaldte kandidatliste, uanset hvor i din vare den gemmer sig.

Den problematiske kemi skal registreres i SCIP-databasen, hvis indholdet af et eller flere kandidatlistestoffer overstiger 0,1 vægt% for hvert enkelt stof. SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Hvorfor skal man registrere?

Virksomheder har haft pligt til at oplyse om kandidatlistestofferne, siden artikel 33.1 i EU’s REACH-forordning trådte i kraft i 2006, men pga. begrænset overholdelse af forpligtelsen skal alle varer og delkomponenter fra 5. januar 2021 og fremover registreres i SCIP-databasen.

SCIP-databasen vil bl.a. gøre affaldshåndtering og -sortering lettere, da både forbrugere og affaldshåndteringsselskaber vil kunne slå konkrete varer op og få at vide, hvilke dele der eventuelt indeholder problematisk kemi, og hvordan de skal håndteres.

På disse sider kan du læse mere om:

Sprogtræet pdf

Skal din virksomhed registrere varen i SCIP-databasen?

Brug spørgetræet - svar på 3-4 spørgsmål og få klart svar.

Siden er opdateret 20. december 2020