LIFE AskREACH

LIFE AskREACH skal hjælpe forbrugere og virksomheder i EU med at kommunikere viden om indhold af særligt problematiske stoffer i forbrugsvarer.

Den danske app Tjek Kemien” har siden 2014 hjulpet danske virksomheder og forbrugere med at kommunikere viden om indhold af kandidatlistestoffer i artikler.

Forbrugerne kan med appen scanne et produkts stregkode og derved spørge virksomheden bag produktet om det indeholder kandidatlistestoffer. Virksomheden kan svare forbrugeren via databasen og gøre svaret tilgængeligt så den næste forbruger som spørger får direkte besked.

Efter dansk forbillede vil forbrugere og virksomheder i hele Europa snart få samme mulighed, når en ny international app, udviklet i projektet LIFEAskREACH, ser dagens lys i november 2019.

Formålet med LIFE AskREACH 

Projektet "LIFE AskREACH" har samlet 21 projektpartnere fra 13 EU-lande, heriblandt Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet TÆNK kemi fra Danmark.  

Formålet med LIFE AskREACH er at:

  • Gøre det nemmere for forbrugere at få information om kandidatlistestoffer i produkter, samt gøre forbrugere opmærksom på deres ret til viden.
  • Gøre det nemmere for virksomheder at kommunikere information om kandidatlistestoffer i produkter, samt øge producenter og forhandlere af forbrugerprodukters  opmærksomhed på deres pligt til at informere.
  • Udvikle en helt ny digital platform (app, hjemmeside, database), der kan styrke kommunikationen mellem forbrugere og virksomheder.
  • Udvikle et digitalt redskab, der kan forbedre informationen om kemikalier i leverandørkæden.

Læs mere på LIFE Askreach projektets hjemmeside: https://www.askreach.eu/about-project/

Hvad betyder LIFE AskREACH for din virksomhed

LIFE AskREACH har udviklet en database til artikelleverandører og en app til forbrugerne. Systemet vil være tilgængeligt i hele EU. Med appen kan forbrugerne nemt tjekke deartikler, de er interesseret i,  hvilket forventeligt vil fører til en betydelig stigning i antallet af henvendelser til leverandører af artikler, herunder detailhandlen.  

Som leverandør af artikler kan du give oplysninger om kandidatlistestoffer i dine artikler til LIFE AskREACH databasen. Oplysningerne sendes derefter automatisk til alle forbrugere, der spørger til dine artikler via appen. For artikler uden information i databasen, vil der blive sendt en forespørgsel pr e-mail til leverandøren hver gang.

Din virksomhed bestemmer selv om jeres svar skal gemmes i databasen. Frdelene ved brug af databasen er bla.:

  • Alle henvendelser af danske og europæiske forbrugere behandles automatisk
  • Dine kunder modtager oplysningerne straks
  • Dine kunder bliver præsenteret for dine produkter via appens søgefunktion
  • Mulighed for at se statistik over antal henvendelser
  • Mulighed for at opdatere din virksomheds oplysninger når det er nødvendigt

Din virksomheds forpligtelser

Din virksomhed har pligt til at oplyse indholdet af særligt problematiske kemikalier - de såkaldte kandidatlistestoffer - i artikler, hvis indholdet er over 0,1 vægtprocent, til forbrugere som spørger til dette. Det fremgår af artikel 33 i REACH forordningen (EU’s grundlæggende kemikalielovgivning), hvor det også er præciseret, at virksomhederne skal svare indenfor 45 dage.

Hver opmærksom på, at forpligtelsen gælder alle led i en forsyningskæde, herunder detailhandlen.

Læs mere om reglerne for at videregive information om kandidatlistestoffer i artikler. 

Life AskREACH projektpartnere

Danmark: Miljøstyrelsen, Forbrugerrådet TÆNK kemi

Frankrig: Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)

Grækenland: National Observatory of Athens (NOA)

Kroatien: Friends of the Earth Croatia (ZelHR)

Letland: Baltic Environmental Forum Latvia (BEF LV)

Luxembourg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Polen: Buy Responsibly Foundation (FKO)

Portugal: Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO)

Spainen: Ecologístas En Acción (EEA)

Sverige: Swedish Chemicals Agency (KEMI), Swedish Consumers Association (SCA)

Tjekkiet: Arnika – Toxics and Waste Programme

Tyskland: German Environment Agency (UBA), Baltic Environmental Forum Germany (BEF DE), Friends of the Earth Germany (BUND), Society for Institutional Analysis (sofia) at the University of Applied Science Darmstadt

Østrig: Austrian Consumers’ Association (VKI), Friends of the Earth Austria (GLOBAL 2000)

Europa: European Environmental Bureau (EEB)

9 fordele for virksomheder ved AskREACH appen

Læs mere på Life AskREACH hjemmesiden.

Få hjælp fra REACH helpdesken

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Kontakt Miljøstyrelsens helpdesk: eller