Eksempler på kandidatlistestoffer i forskellige materialer/produkter

Her kan du se eksempler på kandidatlistestoffer, som kan forekomme i forskellige typer af artikler/materialer.

Oversigten kan give en idé om kandidatlistestoffer, som  der er  sandsynlighed for at finde i en vare. Listen herunder er udarbejdet i efteråret 2011. Miljøstyrelsen modtager gerne oplysninger om kandidatlistestoffer, der er sandsynlige i forskellige typer af artikler/materialer. Skriv til .

Tekstiler:

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler på stoffer, som kan forekomme i tekstilprodukter:

Stofmavn

Anvendelse

Phthalater:

Dibutylphthalat
DEHP - Bis(2-ethylhexyl)phthalat DIBPDiisobutyl phthalat
Benzyl butyl phthalat

Blødgører til plast. Bruges til fremstilling af farvestoffer, og kan derfor findes i tekstiler.

Flammehæmmere:

HBCDD -Hexabromocyclododecane SCCP -Alkanes, C10-13, chloro (short-chain chlorinated paraffins) Borsyre og borater
TCEP - Tris(2-chloroethyl)phosphat

Bruges som blødgører og flammehæmmer i plastmaterialer. Kan blandt andet forekomme møbler, tæpper, boligtekstiler,

Farvestoffer:

Kalium chromat
Ammonium dichromat
Kalium dichromat
Cobalt (II) sulfat
Cobalt (II) carbonat
Cobalt (II) diacetat
Cobolt dichlorid

Anvendes i produktion af farvestoffer til tekstiler og kan derfor forekomme i det færdige tekstil.

Andre kemikalier:

Musk xylen(5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen)

Bly hydrogen arsenat

TBTO - Bis(tributyltin)oxid

Duftstof. Anvendes også til blødgører i tekstiler.

Bekæmpelsesmiddel. Kan forekomme som rester i bomuld.

Bruges som konserveringsmiddel i importerede artikler som tekstil, papir, læder, gummi og plast.

Elektronikprodukter

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler, som kan forekomme i elektronikprodukter. Stoflisten er primært rettet imod komponenterne i elektronikprodukter. Kabinetter og tilbehør kan indeholde andre problematiske kemikalier:

Stofnavn

Anvendelse

Blødgørere:

Dibutylphthalat

DEHP - Bis(2-ethylhexyl)phthalat

Benzyl butyl phthalat

DIBP Diisobutyl phthalat

DHNUP 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

DIHP 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendes særlig i ledninger

Flammehæmmere:

HBCDD –Hexabromocyclododecane

TCEP - Tris(2-chloroethyl)phosphat

Borsyre og borater

SCCP -Alkanes, C10-13, chloro (short-chain chlorinated paraffins)

 

Flammehæmmer i ekspanderet polystyren og visse fibre.

Flammehæmmer.

Flammehæmmer særlig i naturfibre

Farvestoffer:

Bly chromat

C.I. Pigment Red 104 Lead chromat molybdat sulfat red

C.I. Pigment Yellow 34
Lead sulfochromat yellow

 

Gult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter

Rødgult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter

Gult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter.

Andre kemikalier:

Cobolt dichlorid

Arsenforbindelser

Aluminiumsilikat forbindelser

TBTO - Bis(tributyltin)oxid

Fugtighedsindikator

I komponenter af glas

I fiberoptik

Konserveringsmiddel og i skumproduktion

Metal

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler, som kan forekomme produkter af metal. Hvis produkterne er malede eller lakerede kan overfladebehandlingen indeholde se samme problematiske kemikalier som plast. Se oversigten over mulige problematiske kemikalier i plast:

Stofmavn

Anvendelse

Overfladebehandling:

Cobalt forbindelser

Cromforbindelser

Strontium forbindelser

Borforbindelser

Hydrazin

Stofferne kan anvendes til overfladebehandling som for eksempel forkromning og til korrosionsbeskyttelse

Metal produktion:

Arsenforbindelser

Bruges i metallegeringer til at gøre kobber og bly hårdere.

Plast

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler , som kan forekomme i plast produkter:

Stofmavn

Anvendelse

Blødgørere :

Dibutylphthalat

DEHP - Bis(2-ethylhexyl)phthalat

Benzyl butyl phthalat

DIBP Diisobutyl phthalat

DHNUP 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

DIHP 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

Anvendes i blød PVC i koncentrationer på ca. 30% i nogle tilfælde op til 50%.
Blødgører til plast.

Blødgører i PVC plast.

Meget anvendt i ledninger

Mest i PVC

Flammehæmmere:

HBCDD –Hexabromocyclododecan

SCCP -Alkanes, C10-13, chloro (short-chain chlorinated paraffins)

TCEP - Tris(2-chloroethyl)phosphat

Flammehæmmer anvendes i emballeringsmaterialer.

Råvare til plastproduktion, bruges også som blødgører og flammehæmmer.

Bruges som blødgører og flammehæmmer i plastmaterialer

Farvestoffer:

Bly chromat

C.I. Pigment Red 104 Lead chromat molybdate sulfat red

C.I. Pigment Yellow 34
Lead sulfochromate yellow

Kalium chromat

Cobalt diacetat

Cobalt dichlorid

Cobalt sulfat

Strontium chromat

Gult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter

Rødgult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter

Gult farvepigment. Kan forekomme i plastprodukter.

Andre kemikalier:

Anthracen

MDA 4,4-Diaminodiphenylmethan

TBTO - Bis(tributyltin)oxid

Råvare til gummiproduktion

Bindemiddel i plastproduktion

Bruges som konserveringsmiddel i importerede artikler som tekstil, papir, læder, gummi og plast.

Glas og keramik

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler , som kan forekomme i produkter af glas og keramik:

Stofmavn

Anvendelse

Produktion af glas og keramik:

Diarsenic pentaoxid

Diarsenic trioxid

Borsyre og borater

Anvendes som blegemiddel i glas og ved fremstilling af specialglas.

Anvendes som klarings- og blegemiddel ved fremstilling af glas og ved fremstilling af specialglas og blykrystal

Bruges i produktion af glas og keramik.

Farvestoffer:

Bly chromate
C.I. Pigment Red 104
C.I. Pigment Yellow 34
Kalium chromat
Cobalt (II) sulphat

Cobalt dichlorid

Kan bruges som farvestof I glas og keramik.

Glas og keramik, som er beregnet til kontakt med fødevarer, skal være fødevaregodkendte. Det indebærer at en lang række kemikalier ikke må anvendes, og at andre kemikalier kun må anvendes til specielle formål eller i begrænsede mængder.

Træ, papir og pap

Følgende stoffer fra kandidatlisten er eksempler , som kan forekomme i produkter af træ, papir og pap:

Stofmavn

Anvendelse

Træbeskyttelsesmidler:

Anthracen

Arsenforbindelser

Borsyre og borater

Chromforbindelser

Kan forekomme i træbeskyttelsesmidler specielt i importeret træ.

Konserveringsmidler:

TBTO Bis(tributyltin)oxid

Kan forekomme som konserveringsmiddel i papir og naturfibre

Papirproduktion:

Kalium chromat

Kan anvendes som hjælpestof i papirproduktion

Farvestoffer:

Kalium dichromat

Kan anvendes som farvestof i træbejdse.

Kampagnemateriale - kandidatlisten

Her finder du materiale til fri distribution

Artikel (pdf)

Faktaark

Billeder og Bannere

Miljøstyrelsens REACH helpdesk