SCIP databasen: Gemmer dine varer på problematisk kemi?

Du er ansvarlig for alt, hvad din vare indeholder. Problematisk kemi kan gemme sig i selv den mindste pakning eller gummibelægning. Pr. 5. januar 2021 er din virksomhed ansvarlig for at registrere de af jeres varer, som indeholder kemiske stoffer fra EU’s såkaldte kandidatliste.

Den problematiske kemi skal registreres i SCIP-databasen, hvis indholdet af et eller flere kandidatlistestoffer i en del af din vare overstiger 0,1 vægt% for hvert enkelt stof. SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Hvorfor skal man registrere?

Virksomheder har haft pligt til at oplyse deres kunder om kandidatlistestofferne, siden artikel 33.1 i EU’s REACH-forordning trådte i kraft i 2006, men pga. begrænset overholdelse af forpligtelsen skal alle varer og delkomponenter fra 5. januar 2021 og fremover også registreres i SCIP-databasen.

SCIP-databasen vil bl.a. genanvendelse af affald mere sikkert, da affaldshåndteringsselskaber vil kunne slå konkrete varegrupper op og få at vide, hvilke dele der eventuelt indeholder problematisk kemi, og hvordan de skal håndteres.

På disse sider kan du læse mere om:

Sprogtræet pdf

Skal din virksomhed registrere varen i SCIP-databasen?

Brug spørgetræet - svar på 3-4 spørgsmål og få klart svar.

Siden er opdateret 26. april 2021