Har du modtaget de rigtige oplysninger?

Du skal videregive oplysninger om kandidatlistestoffer i en artikel til dine kunder - professionelle og private. Det kræver, at du ved, hvilke kandidatlistestoffer der indgår i artiklen.

Her får du hjælp til at vurdere de oplysninger, I har fået fra jeres leverandør om kandidatlistestoffer i en artikel og planlægge laboratorieanalyser i forbindelse med jeres generelle leverandørstyring og kvalitetskontrol.

Sådan kommer du i gang

  • Tjek om du har modtaget oplysninger eller erklæringer fra leverandøren om kandidatlistestoffer i artiklen eller dele af artiklen.

  • Vurdér, om du har brug for at følge op på de oplysninger, som I modtager fra leverandøren. Benyt oversigten over materialer her på siden til at få et hurtigt indblik i nogle af de typiske kandidatlistestoffer i forskellige materialer og dermed delartikler.

Du kan også bruge andre kilder, til at søge oplysninger om kandidatlistestoffer i materialer og artikler. Det kan være en god ide at kontakte en konsulent, som kan hjælpe jer med arbejdet. 

Ny vejledning fra partnerskabet for byggemarkeder

Partnerskabet for byggemarkeder, der består af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Byggecentre og Miljøstyrelsen, har udarbejdet en vejledning om dine informationsforpligtelser under REACH. Bemærk at informationspligten efter 5. januar 2021 også omfatter en indberetning til ECHAs SCIP database

I vejledningen finder du en skabelon til følgebrev til leverandører i og udenfor EU, som du kan bruge til at forklare dine leverandører om informationspligten, og de krav I stiller til dem. Du finder også et eksempel på en instruks til butikspersonale om håndtering af forespørgsler fra forbrugere. Endelig er der en skabelon til en leverandørerklæring. Denne erklæring forpligter også leverandøren og importøren til at opdatere erklæringen, når der kommer nye stoffer på kandidatlisten. Det er frivilligt at bruge skabelonerne.

Eksempler på kandidatliste stoffer i forskellige typer af materialer 

Siden er opdateret 20. december 2020

Hvornår skal du levere oplysninger?

Salg til professionelle: ved levering af artiklen. 
Oplysninger gives til modtageren af artiklen og artiklen indberettes til ECHAs SCIP database.
Salg til forbrugere: inden 45 dage fra en forespørgsel.

Artikel købt inden for eller uden for EU

Har du købt artiklen uden for EU? 
Du er ansvarlig for at indhente oplysninger om kandidatlistestoffer.
Har du købt artiklen i EU
Din leverandør skal levere oplysninger, hvis der er kandidatlistestoffer i artiklen, men du har pligt til at sikre, at du har de oplysninger, du skal bruge.
Læs mere i vejledning til indkøbere og leverandører 
Dansk version  
Engelsk version