Andre kilder til information

Der er mange forskellige kilder til information om problematiske stoffer i artikler. Her finder du et udvalg af kilder, som er relevante for detailhandlen. Bemærk, at der i flere tilfælde ikke er skelnet mellem problematiske stoffer generelt og de særligt problematiske stoffer på kandidatlisten.

Chemical Database for chemists and non-chemists (ChemicALL; SWEREA IVF, Sverige)
Database (engelsk) med mulighed for at søge på materiale, funktion/type og proces i artikler i tekstil- og elektronikbranchen. Databasen omfatter flere stoffer end kandidatlisten i artikler. Opdateres løbende. Databasen kræver login, som kan fås ved direkte henvendelse til SWEREA mod betaling. Primære brugere er detailhandel.

Er det farlig? (Miljødirektoratet Norge) 
Norsk database over forbrugerprodukter opdelt på produktgrupper, (nævner helt specifikke produkter, med varenummer osv.). Den lister problematiske stoffer for produkttyper, men er ikke afgrænset til kandidatlistestoffer.

Vejledning om krav vedrørende stoffer i artikler (ECHA 2017) 
Vejledning til producenter, importører og leverandører af artikler om forpligtelser iht. REACH.

Guidance on requirements for substances in articles (ECHA 2017) 
Vejledning til producenter, importører og leverandører af artikler om forpligtelser iht. REACH. 109 sider (engelsk)

Liste med eksempler på kandidatstoffer i typeprodukter (Miljøstyrelsen, Danmark) 
Eksempler på kandidatlistestoffer i: Tekstiler, elektronik, metal, plast, glas + keramik, træ + papir + pap (2009). Opdateres ikke.

Varuguiden (KEMI, Sverige) 
Database (svensk) med mulighed for at søge på fx varer, materialer eller problematisk stof. Man kan søge på enkelte stoffer ud fra CAS-nr. eller navn, og få oplysning om i hvilke varegrupper stofferne kan forekomme. Databasen er baseret på kortlægninger, og er ikke løbende opdateret (opdateret 2007, 2001 og 1996). Den er ikke begrænset til kandidatlisten eller til farlige stoffer.

Ämnen på kandidatförteckningen (KEMI, Sverige)
Database (svensk) med anvendelser af stoffer på EU's Kandidatliste.

Artikler med certificering eller miljømærker

Følgende mærker på artikler kan være en garanti for, at de ikke indeholder kandidatlistestoffer:

GOTS  (Global Organic Textile Standard)
Tekstiler, der er mærket med dette symbol indeholder ikke kandidatlistestoffer.
GOTS er en global tekstilbehandlingsstandard for organiske fibre, indeholdende økologiske og sociale kriterier, understøttet af en uafhængig certificering af hele tekstilforsyningskæden. En certificering efter GOTS betyder, at alle kemiske råvarer, fx farvestoffer og hjælpestoffer, opfylder visse miljømæssige og toksikologiske kriterier.

Svanemærket: for nogle produktkategorier er der krav om, at de ikke må indeholde kandidatlistestoffer (fx. bygge- og facadeplader samt gulve).
Svanemærket er et nordisk officielle miljømærker. Der er opstillet kriterier for forskellige produktgrupper. Svanemærket omfatter 60 produktgrupper.

Blomsten: for nogle produktkategorier er der krav om, at de ikke må indeholde kandidatlistestoffer (fx. gulvbelægninger og møbler).
EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærker. Der er opstillet kriterier for forskellige produktgrupper. Blomsten omfatter 25 produktgrupper.

Kriterierne for Svanen og Blomsten bliver jævnligt opdateret. Du må derfor tjekke de kriterier, der gælder på det tidspunkt, du får leveret en miljømærket artikel. Du finder de forskellige standarder for hver enkelt produkttype på Miljømærkesekretariatets hjemmeside

 

 

Siden er opdateret den 20. december 2020