Er der kandidatlistestoffer i dine artikler?

Er du leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 vægt% af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt vejlede om sikker brug. 

Kendskab til de materialer, din artikel består af, er nøglen til viden om, hvilke kandidatlistestoffer den kan indeholde. Et godt sted at begynde er derfor at se på, om artiklen indeholder flere delartikler, og hvilket materiale den enkelte del består af. 

Her får du hjælp til at vurdere de oplysninger, I har fået fra jeres leverandør om kandidatlistestoffer i en artikel:
Ser oplysningerne rigtige ud i forhold til, hvad I kan forvente af kandidatlistestoffer i artiklen?
Kan der være særlige kandidatlistestoffer, I bør spørge ind til fx blødgørere i bøjeligt plast?


Værktøjet er udviklet som led i Partnerskab om REACH artikel 33 pligten for byggecentre og deres leverandører til brug for både private og offentlige indkøbere. Partnerskabet består af: Miljøstyrelsen, Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

Siden er opdateret 20. december 2020