Få mere hjælp til REACH

Her finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål om REACH samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden og få hjælp.

Få hjælp på ECHA’s hjemmeside

EU’s Kemikalieagentur (ECHA) er den drivende kraft bag gennemførslen af REACH forordningen. ECHA står for den praktiske håndtering, når kemiske stoffer skal registreres, vurderes, godkendes, forbydes mv. under REACH.
ECHA’s hjemmeside er den vigtigste kilde til opdateret viden om REACH.
Her finder du bl.a. oversigt over dine forpligtelser, vejledning i tolkning af REACH-reglerne og vejledning i brug af REACH-IT.   
Du kan også finde selve REACH- forordningens lovtekst med de senere ændringer på ECHA’s hjemmeside.

Få hjælp hos Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Har du spørgsmål om REACH-reglerne kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på Obfuscated Email
REACH helpdesken kan fortælle dig, hvilke forpligtelser, du har i henhold til REACH og hjælpe dig med at tolke hvordan reglerne skal forstås i praksis. Vi kan dog ikke hjælpe dig med det konkrete arbejde med at opfylde dine forpligtelser.
Vi bestræber os på at besvare alle spørgsmål så hurtigt som muligt, men jo mere vanskeligt dit spørgsmål er, jo længere vil det normalt tage før du får svar.

Den danske REACH Helpdesk samarbejder med de andre EU-landes REACH helpdeske for at sikre en ensartet vejledning af virksomhederne i alle EU-lande.

Har du andre spørgsmål til vores hjemmeside informationer om REACH, er du velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens generelle informationscenter på telefon 72 54 44 66 eller via mail på  Obfuscated Email .

Få hjælp hos Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du blandt andet finde vejledning om sikkerhedsdatablade. Har du spørgsmål til sikkerhedsdatablade bør du kontakte Arbejdstilsynet.
Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om REACH 

Dialogmøder om REACH og CLP

Miljøstyrelsen arrangerer ca. en gang om året et møde om REACH og CLP for virksomheder, brancheforeninger, virksomhedsrådgivere og NGO’er.
Skriv til Miljøstyrelsens REACH helpdesk Obfuscated Email, hvis du gerne vil inviteres til dialogmøderne.

 

Siden er opdateret 20. december 2020

Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Spørgsmål og svar om REACH

Her kan finde svar på mange spørgsmål om REACH

Har du forslag til et spørgsmål, som bør besvares så send det til Obfuscated Email