Hvad er kandidatlistestoffer?

Kandidatlistestoffer er kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller for miljøet. Særligt problematiske stoffer ses ofte forkortet SVHC (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige.

Alle kandidatlistestoffer findes på den såkaldte Kandidatliste, som ECHA opdaterer to gang om året. Du kan se listen over kandidatstoffer på ECHAs hjemmeside

Kandidatlistestoffer kan findes i alle mulige artikler. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få besked fra din leverandør, om dine artikler indeholder kandidatlistestoffer

Hvad er formålet med kandidatlisten?

Kandidatlisten er oprettet som en del af REACH forordningen. Formålet med kandidatlisten er, at opfordre producenter til at fjerne disse stoffer fra markedet. Det kan bl.a. ske ved at producenterne substituere over til andre stoffer, som har samme funktion, men uden de skadelige effekter

Der er knyttet flere regler til stofferne på kandidatlisten. Læs mere om alle reglerne for kandidatlistestoffer på ECHA’s hjemmeside