Hvad består en artikel af?

En artikel fx en boremaskine og en malerpensel kan selv bestå af flere artikler – delartikler. I så fald er der tale om en sammensat artikel, hvor hver enkelt delartikel skal vurderes for sig. Det betyder, hvis delartiklen indeholder mere end 0,1 vægt% af et kandidatlistestof, har du pligt til at informere. 

Når du står med en artikel, skal du derfor først undersøge, om den består af flere delartikler. Dernæst skal du se på hver delartikel for sig. Hvilket materiale består den af? 

undefined