Tekstil

Eksempler på artikler og delartikler: hynder, parasoller, badeforhæng, lampeskærme, pavilloner, karklude, malerruller i mikrofiber.

Tekstiler kan være behandlet med kemikalier på mange forskellige måder. De kan blandt andet være farvet, imprægneret, overfladebehandlet, og der kan være rester af pesticider fra bomuldsdyrkning. Nogle af stofferne kan findes på kandidatlisten deriblandt:

  • DEHP (CAS-nr. 117-81-7)
  • DecaBDE (CAS-nr. 1163-19-5)
  • Tris(2-chloroethyl)phosphat (TCEP) (CAS-nr. 115-96-8)
  • Kaliumchromat og –dichromat (CAS-nr. 7775-11-3, 10588-01-9, 7789-12-0)
  • Cobaltdichlorid (CAS-nr. 7646-79-9)
  • Direct Black 38 (CAS-nr. 1937-37-7)
  • TBTO (CAS-nr. 56-35-9)
  • Nonylphenol og derivater

Søg videre i databaser

Husk, at artikler kan indeholde flere kandidatlistestoffer end dem, der er nævnt her.

Søg i kemikaliedatabaser

Mere information

Se oversigt over vejledninger og rapporter om kandidatlistestoffer