Papir og Pap

Eksempler på artikler og delartikler: flyttekasser, støvposer, afdækningspap, emballager.

Papir kan indeholde nogle af de samme kandidatlistestoffer som behandlet træ, men processer såsom tryk og overfladebehandling af papir kan også bidrage med kandidatlistestoffer.

Nogle af de kandidatlistestoffer, som du kan finde i papir og pap, er:

  • TBTO Bis(tributyltin)oxid (CAS-nr. 56-35-9)
  • Kaliumchromat (CAS-nr. 7789-00-6)
  • N,N-dimethylacetamid (CAS-nr. 127-19-5)
  • Borsyre (CAS-nr. 10043-35-3, 11113-50-1)
  • 2-methoxyanilin (CAS-nr. 90-04-0)