Gummi

Eksempler på artikler og delartikler: gummimåtter, gummifliser, dørkile, handsker.

Gummi dækker over flere ting. Den oprindelige gummi - naturgummi – er fremstillet af saften fra gummitræet. Naturgummien er i stort omfang erstattet af syntetisk gummi, som blandt andet fremstilles af styren og butadien. Kandidatlisterne i gummi kan blandt andet stamme fra tilsætning af forskellige hjælpe- og fyldstoffer.

Nogle af de typiske kandidatlistestoffer i gummi er:

  • 4-tert-octylphenol (CAS-nr. 140-66-9) 
  • 2,4-Ditert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (CAS-nr. 3864-99-1)
  • Imidazolidin-2-thion (CAS-nr. 96-45-7)
  • C,C'-azodi(formamid) (CAS-nr. 123-77-3)
  • Borsyre (CAS-nr. 10043-35-3)