Få mere hjælp til CLP

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om CLP samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden og få hjælp.

Ofte stillede spørgsmål og svar om CLP

Se spørgsmål og svar om CLP  

Få hjælp på ECHA’s hjemmeside

EU’s Kemikalieagenturs hjemmeside er din vigtigste kilde til viden om CLP. Her finder du blandt andet en vejledning i klassificering ved brug af kriterierne i CLP-forordningen og en vejledning om mærkning og emballering med illustrative eksempler. ECHA ajourfører også løbende en oversigt over klassificering og mærkning af enkelstoffer. Her kan du se, hvordan et stof er klassificeret af andre virksomheder, og om det har en harmoniseret klassificering, som det er obligatorisk at bruge.
Læs om CLP på ECHA’s hjemmeside.  

Få hjælp hos Miljøstyrelsens CLP helpdesk

Har du spørgsmål om CLP-reglerne kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP helpdesk på Obfuscated Email. Helpdesk’en kan forklare dig, hvordan reglerne skal forstås og også fortælle dig, hvilke forpligtelser, du måtte have i henhold til CLP. Helpdesk’en kan imidlertid ikke hjælpe dig med, hvordan du konkret skal opfylde dine forpligtelser eller godkende et aktuelt forslag til klassificering/mærkning af et stof eller en blanding. Har du spørgsmål til sikkerhedsdatablade skal du kontakte Arbejdstilsynet.

Du kan normalt forvente at få svar fra helpdesk’en inden for et par uger.

Helpdesk’en samarbejder med andre CLP-helpdesks i EU for at sikre en ensartet vejledning af virksomheder og borgere.

Har du i øvrigt spørgsmål til hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens informationscenter på telefon 72 54 44 66 eller via mail på Obfuscated Email.

Dialogmøder om REACH og CLP

Miljøstyrelsen arrangerer ca. en gang om året et møde i København om REACH og CLP for virksomheder, brancheforeninger, virksomhedsrådgivere og NGO’er. Skriv til helpdesk’en, hvis du gerne vil inviteres til dialogmøderne.

Få hjælp hos Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du blandt andet finde vejledning om hvordan man håndterer kemikalier i arbejdsmiljøet.
Læs mere under Arbejdstilsynets side kemikalier i arbejdsmiljøet.

Brug din brancheorganisation

Brancheorganisationer og konsulenter er også klar til at hjælpe. F.eks. holder flere brancheorganisationer informationsmøder om CLP-reglerne. Kontakt derfor din brancheorganisation og hør hvad de kan tilbyde. De kan sikkert også pege på hvilke CLP-konsulenter, der har erfaring inden for din branche.