Baggrundsrapporter (kriteriedokumenter) for stoffer med luftkvalitetskriterier

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for luft er udarbejdet en baggrundsrapport (findes kun på engelsk.

Ved klik på et stofnavn på listen kan baggrundsrapporten for stoffet hentes. 

Rapporterne er udarbejdet i perioden 2006 og til i dag. Vær opmærksom på, at tidspunktet for færdiggørelsen af rapporterne ikke fremgår af rapportens forside men af forordet i rapporten.

Listen vil løbende blive udvidet.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

B
Biphenyl

C
Chlorerede paraffiner

D
Diethylen glycol
Dimethylformamide
Dimethylpropandiamin

E
Ethylbenzen
Ethylenglycol

F

G

H

I

J

K

L
Limonen

M
Maleinsyreanhydrid
2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
Mineraluld

N

O

P
Propylenglycolethylether og dets acetat

Q

R

S
Siloxanes (D3, D4, D5, D6, HMDS)
Sukkerstøv

T
Talkum
Tetrachlorethylen

U

V

W
Wollastonit

X

Y

Z

Æ

Ø

Å