Baggrundsrapporter (kriteriedokumenter) for stoffer med jord- eller drikkevandskvalitetskriterier

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for jord eller drikkevand er udarbejdet en baggrundsrapport (findes kun på engelsk).

Ved klik på et stofnavn på listen kan baggrundsrapporten for stoffet hentes. 

Rapporterne er udarbejdet i perioden 2004 og til i dag.

Vær opmærksom på, at tidspunktet for færdiggørelsen af rapporterne ikke fremgår af rapportens forside men af forordet i rapporten.

Listen vil løbende blive udvidet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A
Antimon
Arsen

B
Barium
Benzotriazol
Beryllium
Bly i jord
Bly i drikkevand

C
Chlorofluorocarboner (CFC,HCFC)

D

E

F

G

H

I

J
Jod

K
Kobolt(II)

L

M

N
Nikkel

O

P
Perfluorerede stoffer (PFAS)
PCDD, PCDF og PCB
Polyaromatiske kulbrinter (PAH)
Polychlorinerede biphenyler (PCB)

Q

R

S
Strontium

T
Toluene
Tolyltriazol
Tributyltin (TBT)

U
Uran

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å