Sundhedskvalitetskriterier

Vi bruger mange kemikalier i vores hverdag. Derfor er det nødvendigt at beskytte mennesker og miljø mod forurening fra disse. Til det formål bliver der fastsat grænseværdier - de såkaldte kvalitetskriterier - for, hvilke koncentrationer af kemikalier, der må være i jord, luft, spildevand og drikkevand.

 

Om grænseværdier 
Grænseværdier bliver brugt til at beskytte mennesker og miljø mod forurening fra de mange kemikalier, som vi bruger og bliver udsat for i hverdagen.

Grænseværdier for luft 
Grænseværdier for kemikalier i luft bliver brugt til at begrænse og forebygge luftforurening fra virksomheder, energiproduktion og affaldsforbrænding.

Grænseværdier for jord 
Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man skal vurdere forurenet jord, rydde op på forurenede grunde, og når man skal rådgive personer, der bor på lettere forurenede grunde.

Grænseværdier for vand 
Grænseværdier for kemikalier i grundvand og drikkevand bliver fastsat, så vores drikkevand er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt.

Datablade for stoffer med luftkvalitetskriterier og B-værdier 
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for luft og deraf følgende B-værdier er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv.

Baggrundsrapporter for stoffer med luftkvalitetskriterier 
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for luft er udarbejdet en baggrundsrapport.

Datablade for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier 
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for jord og/eller drikkevand er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv.

Baggrundsrapporter for stoffer med jord- eller drikkevandskvalitetskriterier 
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for jord eller drikkevand er udarbejdet en baggrundsrapport.