Grænseværdier for luft

Grænseværdierne for kemikalier i luft bliver brugt til at begrænse og forebygge luftforurening fra virksomheder, energiproduktion og affaldsforbrænding. De bliver også brugt til at begrænse udslip af de dampe, der opstår, når man oplagrer og distribuerer benzin.

Der bruges to forskellige  grænseværdier ved luftforurening: