Grænseværdier for jord

Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man vurderer forurenet jord, rydder op på forurenede grunde, og når man rådgiver mennesker, der bor på lettere forurenede grunde – det kan for eksempel være gamle fabriksgrunde og nedlagte benzinstationer, men også jord der er forurenet af trafik og luftforurening.

Miljøstyrelsen udarbejder kvalitetskriterier for kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden. For hver kemisk forurening er der op til fire kvalitetskriterier, som jordforureningen skal vurderes ud fra, og som skal forebygge forureningen.