Grænseværdier og kvalitetskriterier

Hver dag bliver vi mennesker udsat for et stort antal kemiske stoffer. Det kan for eksempel ske gennem maden vi spiser, luften vi indånder, eller vandet vi drikker. For at beskytte mennesker og miljø mod uacceptable mængder af kemikalier, fastsætter Miljøstyrelsen grænseværdier - i form af de såkaldte kvalitetskriterier - for mange stoffer.

  To stykker sort-gul minestrimmel der krydser hinanden

Om grænseværdier
Grænseværdier bliver brugt til at beskytte mennesker og miljø mod forurening fra de mange kemikalier, som vi bruger og bliver udsat for i hverdagen.

Grænseværdier for luft
Grænseværdier for kemikalier i luft bliver brugt til at begrænse og forebygge luftforurening fra virksomheder, energiproduktion og affaldsforbrænding.

Grænseværdier for jord
Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man skal vurdere forurenet jord, rydde op på forurenede grunde, og når man skal rådgive personer, der bor på lettere forurenede grunde.

Grænseværdier for vand
Grænseværdier for kemikalier i grundvand og drikkevand bliver fastsat, så vores drikkevand er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt.

Datablade for stoffer med luftkvalitetskriterier og B-værdier
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for luft og deraf følgende B-værdier er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv.

Baggrundsrapporter (kriteriedokumenter) for stoffer med luftkvalitetskriterier
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for luft er udarbejdet en baggrundsrapport.

Datablade for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for jord og/eller drikkevand er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv.

Baggrundsrapporter (kriteriedokumenter) for stoffer med jord- eller drikkevandskvalitetskriterier
Her finder du en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for jord eller drikkevand er udarbejdet en baggrundsrapport.