Grænseværdier og kvalitetskriterier

Hver dag bliver vi mennesker udsat for et stort antal kemiske stoffer. Det kan for eksempel ske gennem maden vi spiser, luften vi indånder, eller vandet vi drikker. For at beskytte mennesker og miljø mod uacceptable mængder af kemikalier, fastsætter Miljøstyrelsen grænseværdier - i form af de såkaldte kvalitetskriterier - for mange stoffer.

  To stykker sort-gul minestrimmel der krydser hinanden

Sundheds-kvalitetskriterier
Sundhedskvalitetskriteriene bliver brugt til at beskytte mennesker mod forurening fra de mange kemikalier, som vi bruger og bliver udsat for i hverdagen.  Se bl.a. grænseværdier for luft, jord og vand, datablade samt baggrundsrapporter.

Miljø-kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet 
Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet. Få digital adgang til information om pt. 182 stoffer fordelt på 152 datablade.