Videncenter for HFC-fri køling

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi samt Videncenter for HFC-fri køling, er Miljøministeriets videncentre for kemikalier.

Videncenter for HFC-fri køling er etableret af Miljøministeriet som led i en styrket indsats over for at reducere emissionen af de fluorholdige drivhusgasser.

Videncenteret skal rådgive og formidle viden om alternative kølemidler og dermed gøre den danske kølebranche parat til at levere HFC-fri køleteknologi.

Videncenter for HFC-fri køling er fysisk placeret på adressen Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C, tlf. 72 20 18 00.

Besøg centerets hjemmeside: 
www.hfc-fri.dk