Videncenter for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer opbygger ny viden om hormonforstyrrende stoffer med særligt fokus på danske forhold, og er målrettet myndighedernes forebyggende arbejde.