Videncenter for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer opbygger ny viden om hormonforstyrrende stoffer med særligt fokus på danske forhold, og er målrettet myndighedernes forebyggende arbejde.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev oprettet for at samle viden og rådgive myndighederne om effekter af hormonforstyrrende stoffer. Centret igangsætter og koordinerer undersøgelser vedrørende hormonforstyrrende stoffer.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer er et center uden mure og er bygget op som et konsortium mellem Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet, Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet og Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Læs mere:

Center for Hormonforstyrrende Stoffers hjemmeside