Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi samt Videncenter for HFC-fri køling, er Miljøministeriets videncentre for kemikalier.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)
Mange mennesker oplever, at udsættelse for almindeligt forekommende dufte og afgasning af kemiske stoffer fra f.eks. rengøringsmidler, friske tryksager, nymalede overflader, nyt boliginventar, biludstødning, røg eller luftfriskere eller andres brug af parfume som ubehagelig. Men hos en lille andel af befolkningen kan dufte og kemikalier i luften forårsage sværere og kroniske symptomer. Nogle af de sværest ramte beskriver et sygdomsforløb, der i tiltagende grad begrænser mulighederne for at føre et normalt liv, herunder at deltage i sociale aktiviteter. Dette kan i værste fald give sig udslag i social isolation med tab af kontakt til venner og familie og/eller mulighed for at udøve et erhverv.

Tilstanden med svære symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed eller Multiple Chemical Sensitivity (MCS) på engelsk.

Videncenter
Miljøministeriet undersøger og indsamler viden om sundhedseffekter forårsaget af kemikalier. For at samle viden og rådgive om MCS blev Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed etableret i 2006 på initiativ fra Miljøministeriet, der også finansierer Videncenterets aktiviteter.

Videncenterets overordnede målsætning er at tilvejebringe videnskabelig dokumentation for, i hvilket omfang og i hvilke sammenhænge duft- og kemikalieoverfølsomhed vil kunne anerkendes som en veldefineret lidelse, samt at skabe et videnskabeligt fundament for forebyggende tiltag rettet mod udvikling og forværring af duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Vi kender i dag ikke årsagen til, at nogle personer reagerer særligt følsomt over for dufte og kemiske stoffer i luften. Der er tale om en kompleks problemstilling, idet de samme symptomer hos forskellige personer ikke altid udløses af de samme dufte og kemiske stoffer, ligesom de samme dufte og kemiske stoffer kan udløse helt forskellige symptomer hos forskellige personer.

Læs mere om videncenteret
http://www.mcsvidencenter.dk/

Læs mere om
Duft og kemikalieoverfølsomhed