Videncenter for allergi

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi samt Videncenter for HFC-fri køling, er Miljøministeriets videncentre for kemikalier.

Videncenter for allergi forsker i og informerer om allergi i forbindelse med forbrugerprodukter.

Videncenter for Allergi er etableret af Miljøministeriet som led i en styrket indsats over for kemiske stoffer. Centret er oprettet i samarbejde mellem hudafdelingen og lungemedicinsk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, og hudafdelingen, Odense Universitetshospital.

Videncentret er fysisk placeret på Amtssygehuset i Gentofte og varetager opgaver vedrørende forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Læs mere om videncenteret: 
www.videncenterforallergi.dk

Videncentret blev i 2004 evalueret af et international bedømmelsesudvalg. Centret fik topkarakter.

Læs evalueringen på dansk   Engelsk version  
Læs resume

Alle dokumenterne er lagt op i word-format.