Videncentre

Der er oprettet række videncentre på kemikalieområdet.

Videncenter for Allergi (linket fører til videnscentrets egen hjemmeside)
Videncenter for Allergi er et nationalt center, der blev oprettet af Miljøstyrelsen i 2001 for at blive klogere sammenhængen mellem kemi og allergi og derigennem understøtte arbejdet med at begrænse forbrugerenes udsættelse for allergifremkaldende kemikalier . Videncentrets formål er at forebygge allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter igennem forskning, overvågning og rådgivning.


Center for hormonforstyrrende stoffer
 
(linket fører til videnscentrets egen hjemmeside)
Center for Hormonforstyrrende Stoffer er et viden- og rådgivningscenter, der undersøger hormonforstyrrende stoffer og deres effekter på mennesker, dyr og miljø, lukker videnhuller og rådgiver myndighederne. Centret ledes af forskere fra Rigshospitalet, DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet. Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev oprettet i december 2008 med finansiering fra Miljøministeriet. 

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler (VKK)  (linket fører til videnscentrets egen hjemmeside)
Videncenter for Klimavenlige Kølemidler (VKK) stiller viden, rådgivning og guidelines gratis til rådighed om kølemidler for installatører, rådgivere, brugere m.fl.  Videncentret blev etableret i 2005 under navnet Videncenter for HFC-fri Køling. I 2015 blev det besluttet at videreføre centret med midler fra Miljøstyrelsen under det nye navn Videncenter for Klimavenlige Kølemidler. 

Siden er opdateret 20. december 2020